Brann­vesenet gikk tom for vann – måtte tilkalle tankbil fra nabokom­munen

foto