Savnet fireåring funnet – forberedte fullskala leteaksjon