• Stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Freddy de Ruiter er begge positive til å dele opp Helse Sør-Øst, og håper det skal gi flere midler til Sørlandet sykehus. FOTO: Christian Storjord

Vil dele Helse Sør-Øst

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har ansvaret for spesialisthelsetjenesten til 2,8 millioner mennesker. Det er altfor mye mener Arbeiderpartiets helseutvalg.