• Her fra en gressbrann i Lyngdal 29. april i år. FOTO: Jarle R. Martinsen

Stor fare for skogbranner på Agder

Aust-Agder er spesielt i faresonen.