• Få har vel denne lenger. Nå skal venndølene få bedre mobildekning

Bedre dekning i Vennesla

Det neste året skal mobildekningen forbedres kraftig i Vennesla kommune.