• På utsiden av Lagmannsholmen planlegges det en ny kai som skal brukes til både konteinerskip og cruiseskip. Enkelte av dagens konteinerskip er for store til å få plass i dagens havn. FOTO: Kjetil Reite

Ja til cruisekai til 146 millioner

En ny kai på 250 meter på Lagmannsholmen skal sørge for at store deler av konteinerhavna kan ryddes og i fremtiden brukes til forretninger og boliger.