• Med seks mot to stemmer bestemte politikerne i Songdalens tjeneste- og levekårskomité å legge ned Rosseland skole. FOTO: Espen Sand

Politikerne stemte ja til å legge ned skolen

Rosseland skole blir lagt ned og erstattet av ny skole ved Nodeland sentrum.