• Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen er samboer med Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand. Etter en henvendelse fra Randesund Bydelsråd har kontrollutvalget undersøkt om Kristin Tofte Andresen var inhabil da Vest-Agder fylkeskommune behandlet saken om Nov-utbyggingen på Støodden. Her fra et møte i Kristiansand kommune da hun var organisasjonsdirektør. FOTO: Vegard Damsgaard

Ikke inhabil i Nov-utbygging

Randesund Bydelsråd prøvde å stanse Støodden-utbyggingen ved å stille spørsmålstegn ved fylkesrådmann Kristin Tofte Andresens habilitet. Det har de ikke lykkes i.