• -Vi ønsker å drive skole, og ønsker å få avklarte tomtesituasjonen så vi kan planlegge langsiktig, sier daglig leder Steinar Skjævesland ved Steinerskolen Kristiansand. FOTO: Inger Witteveen

Ønsker å kjøpe leietomt på 6,25 mål

Etter 22 års leie av tomta på Oddernes, ønsker Steinerskolen å kjøpe skoletomta. — Vi må si ja til dette, mener Demokratenes Vidar Kleppe.