• Kari Berthelsen og Olaf Haugen fra kommunens kriminalitetsforebyggende team, kan konstatere at det er registrert færre lovbrudd blant unge under 18 år. De presenterte funnene i formannskapet på onsdag.

Hasjbruk har spredt seg til kristne miljøer

Hasjbruk sprer seg til stadig nye miljøer, også de kristne. — Det føyer seg inn i en trend med økt bruk av rusmidler blant kristne, mener forsker.