• Her er oversiktsbilde over områdene ved Kyrtjønn som nå skal renskes for militære etterlatenskaper. FOTO: FYLKESMANNEN I VEST-AGDER

Anleggstrafikk i Jegers i sommer

Denne uka starter Forsvarsbygg Skifte Eiendom et omfattende arbeid med å rense Jegersberg for avfall etter militær skytevirksomhet.