• - Det har vært en del uro i prostiet knyttet til spørsmålet om forbønn og vigsel for likekjønnede, sier biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen. Derfor skriver han dette brevet. FOTO: Torstein Øen

Vil slutte som biskop hvis han tvinges til å vie homofile og lesbiske

I et brev til prestene i Kristiansand skriver biskop Stein Reinertsen at han slutter i jobben dersom han tvinges til å vie homofile og lesbiske. Han maner prestene til klokskap og varsomhet.