• Jarle Holseter fra Søgne fortalte sin sterke historie til elevene om hvordan han ble utsatt for sex-overgrep da han var barn. Nå er han daglig leder i organisasjonen "Utsatt Mann" som hjelper menn som har vært gjennom overgrep. FOTO: Jarle R. Martinsen

Fikk barndommen ødelagt

En av farens drikkekamerater forgrep seg på ham — og 10 andre barn i bygda. Jarle Holseters barndom ble ødelagt av mannen.