• Vannet fra byggegropa på Tangen renses ved hjelp av dette sedimenteringsanlegget. Vannet filtreres via filtre og sedimenter, og forsvinner ned i grunnen. Slammet som blir igjen fraktes bort. FOTO: Erling S. Hægeland

BRG får ikke innvilget søknaden om å pumpe forurenset vann ut i sjøen

Kristiansand kommune vil ikke tillate BRG å pumpe forurenset vann fra den store byggegropa på Tangen ut i Otra.