• Driftsdirektør Per Torgersen forklarte at det bare bør være ett stort sykehus med regionale helsesentre på Sørlandet, og fødetilbud bare ett sted. FOTO: Tore-André Baardsen

Anbefaler å legge ned to sykehus

Sørlandet bør ha ett stort sykehus, flere regionale helsesentre, og samle alle fødeavdelingene samme sted.