• Når 60 centimeter tykke stålrør skal grøftelegges i stupbratte Hommsli i Valle må maskinene jobbe i tøft terreng. FOTO: Johs. Bjørkeli

Trosser tyngdekraften for å bygge kraftverk

Er det mulig å jobbe med 25-30 tonn tunge gravemaskiner i den stupbratte lia i Homme? Det er det mange som undres på der de ser gravemaskinene fra Nomeland Anlegg «henge» langs Homsåne i Valle. De bygger Hommsåne småkraftverk.