• For 418,5 millioner kroner skal det anlegges en ny fjellhall i Odderøyas indre – drøyt 20 meter bred og 225 meter lang. FOTO: Vegard Damsgaard

Betaler kloakkanlegg i byen

Vennesla kommune må bekoste en tidel av det utvidede renseanlegget på Odderøya – mot retten til å levere 135 liter kloakk per sekund.