• Smittevernlege Siri Johanne Boye har jobbet for Røde Kors i Sierra Leone, der hun har drevet opplæring av lokalt personell og bistått med å identifisere pasienter som er smittet av ebolaviruset. FOTO: Røde Kors

- De jobber som helter mens familie og venner dør rundt dem

— De virkelige heltene er sykepleiere og leger som har jobbet i flere måneder, mens de mister familie og venner i ebola-epidemien.