• AVBRØT: I mars 2012 avbrøt overlege Finn Tore Gjestvang ved hjerteavdelingen i Kristiansand skriftlig alt samarbeid med Arendal. FOTO: Trygve Skramstad

Strid kan ramme pasientene

Fylkeslegen er uenig med ledelsen ved Sørlandet sykehus i at striden mellom hjerteavdelingene i Arendal og Kristiansand ikke rammer pasientsikkerheten.