• VIL UTSETTE: Halvor Fjermeros (Rødt) ser på saksforholdene rundt den gamle kornsiloen på Silokaia – Kildens nærmeste nabo – som et demokratisk problem. Han vil ha saken langt bedre utredet før Kristiansand bystyre kan ta i den. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

- Silosaken et demokratisk problem

Halvor Fjermeros (Rødt) vil utsette behandlingen av "silosaken", som står på Kristiansand bystyres sakskart onsdag.