• MÅ KUTTE: Av et kutt på fire millioner i Vennesla-skolen, må Vennesla ungdomsskole spare 1,36 millioner. Dette beløpet vil nå rådmannen dekke inn, slik at skolen unngår å måtte kutte i ordinære lærerstillinger. FOTO: Frode Lindblom

Vil unngå lærerkutt på ungdomsskolen

Rådmannen vil, om nødvendig, bevilge ekstra midler for at Vennesla ungdomsskole skal få fem nye lærerstillinger fra høsten.