• Slåttholmen har en sentral beliggenhet i Blindleia. Bakenfor ser vi Skauerøya, som alt er friluftsområde. Bildet er tatt fra toppen av Ørnefjell. FOTO: Jostein Blokhus

Sponser kjøp av Blindleia-øy med én million kroner

Fylkesutvalget i Aust-Agder gir én million kroner til kjøp av Slåttholmen. Lillesand kommune har dermed sikret seg 9,9 millioner av salgsprisen på 12,5 millioner.