• Styreleder av Otra laxefiskelag, Ivar Bronebakk, forstår ikke hvordan vannstanden kunne bli senket så raskt. Hjemme på Kvarstein er han her på elvebredden som ble tørrlagt i løpet av kort tid onsdag. FOTO: Henrik Ihme

Store mengder smålaks døde i Mandalselva og Otra

Laksefiskere i Kristiansand, Vennesla og Mandalsdistriktet reagerer med sinne og vanntro etter at trolig flere tusen smolt og yngel har gått tapt.