• grafikk 3sp.ai

Agder-fylkene nærmer seg 300.000 innbyggere

I 2012 vokste Agder med rundt 3500 innbyggere. De største kystkommunene er vinnerne, de minste innlandskommunene taperne.