• Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen på Snik, der kommunen ønsker et boligfelt bygget ut. Men staten krever gang- og sykkelsti først som de selv skal betale. Nå håper hun på dispensasjon slik at stien kan bygges siden og boligbyggingen begynne nå. FOTO: Jarle R. Martinsen

Gang- og sykkelsti stanser boligbygging

Lindesnes trenger flere attraktive boligtomter, men utbyggingen stanses av statens krav om gang— og sykkelsti den selv skal bygge.