• Arbeiderpartiet reagerer på at et flertall av politikerne vil la private overta driften av nødboligene som nå ligger i Marvika. De som overtar nødboligene blir nødt til å flytte de til et sted der det blir mindre bråk enn i Marvika. FOTO: Kjetil Reite

Private skal overta nødboliger

Driften av nødboligene i Marvika skal overtas av private og brakkene flyttes til et annet sted i byen. Ap reagerer på det de mener er å profittere på andres nød.