• Barne og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener kvinner som velger å være hjemme med barna over flere år må tenke gjennom konsekvensene av valgene de tar, og at det kan føre til både mindre lønn og mindre pensjon. Onsdag var hun på plass i Arendal der hun skal delta på en rekke debatter. FOTO: Kjetil Reite

Forsvarer hjemmeværende mødre

Barne— og familieminister Solveig Horne forsvarer kvinner i Agder som jobber deltid for å være hjemme med barna, men ber dem tenke over hvilke konsekvenser det har.