• Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (foran), Nils Magne Glomsaker (Frp), Thor Gilbertsen (Pp) og Per Olav Skutle (V) står bak flertallsbudsjett i Lindesnes, som innebar nedleggelse av Vigmostad skole.

Høyre-ordfører brukte dobbeltstemmen for å legge ned skolen

Høyre-ordfører Janne Fardal Kristoffersen brukte sin dobbeltstemme for å få lagt ned Vigmostad skole.