• Leserbrevet som Heidi Aune Solås skrev om kirkens behandling av homofile gjorde at hun ble tildelt årets Homofrydpris av LLH Sør. FOTO: Inger Holen

Fikk årets Homofrydpris

Heidi Aune Solaas (52) er tildelt Homofrydprisen 2014 av LLH Sør.