• Dersom områdeplanen for Stykkene blir godkjent åpnes det for å bygge 370 boliger på Stykkene og Trydal. Utbygger Tom Rune Stedal har allerede planene klare for "Stansa Park", som vil bestå av 200 boenheter i seks blokker. Blokkene skal plasseres hvor dagens Stansefabrikk ligger. FOTO: Hallvard Homme AS

Vil bygge ny bydel av blokker

Utbygger Tom Rune Stedal håper å kunne starte salget på Stykkene allerede nå i høst. Arne Gulbrandsen (Frp) er positiv.