Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Haakon Mosvold Larsen/Ap

Mot nytt basketak om asylpolitikken i Stortinget

Regjeringens forslag til strengere asylpolitikk går altfor langt og er vanskelig – om ikke umulig – å gå med på, ifølge samarbeidspartiene. Nye og krevende forhandlinger venter i Stortinget.

Det er de samme partiene som har forhandlet fram det tverrpolitiske asylforliket som nå vender tommelen ned for regjeringens forslag til innstramminger i asyl— og innvandringspolitikken. Bare Arbeiderpartiet synes noe mildere stilt overfor innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Regjeringens viktigste samarbeidspartnere, Kristelig Folkeparti og Venstre, vil nå samordne seg i den videre prosessen – og stå samlet overfor regjeringen når de endelige tiltakene skal vedtas.

– Problematiske forslag

– Forslagene Listhaug nå kommer med er problematiske, og vil hindre at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse får det, sier Skjelstad.

I Kristelig Folkeparti vurderer man om Listhaug, i det 150 sider lange høringsnotatet, «strekker strikken for langt», ifølge talsmann Geir Toskedal. Noe diplomatisk fastslår han at «man er avhengig av en god dialog framover» hvis det skal oppnås enighet i Stortinget.

– Allerede nå ser vi at det er flere forslag som er problematiske, og som vil gjøre situasjonen for dem som kommer til Norge verre, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Begge disse partiene var med på asylforliket som ble inngått i november, svarer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun ber partiene lese forslagene grundig.

Frykter 100.000 asylsøkere

Asylstrømmen neste år kan ifølge regjeringen bli så kraftig at den truer det norske velferdssystemet. Derfor er det helt nødvendig med betydelige innstramminger, ifølge statsråden. Utlendingsdirektoratet anslår at det vil komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere over landets grenser i 2016. – Er vi noe i nærheten av det siste tallet, kan det få voldsomme konsekvenser for vårt velferdssamfunn, ifølge Listhaug.

Til sammen sender hun ut 40 forslag til en vesentlig strengere asyl- og innvandringspolitikk ut på høring. De endelige forslagene blir trolig lagt fram for Stortinget på senvinteren.

– Vi kommer til å få en asylpolitikk som er blant de strengeste i Europa. Og det er helt nødvendig om vi skal ta imot, bosette og integrere de som kommer hit, sa Listhaug til NTB.

Sp provosert, men ikke Ap

Det var ikke dette Senterpartiet ble enige med regjeringspartiene om under asylforhandlingene i sommer, ifølge stortingsrepresentant Heidi Greni.

– Vi har hatt parlamentariske forhandlinger og kommet fram til et omforent forslag i asylforliket. Da er det synd at statsråden bruker dette til å fremme Frps primærstandpunkter, sier hun til NTB.

Greni slår umiddelbart fast at forslaget bryter med forliket, og at det med et visst forbehold, mest sannsynlig er helt uaktuelt for Sp å støtte det.

Ap-nestleder Trond Giske derimot, fastslår at «vi er i stor grad enige» i regjeringens forslag, men partiet etterlyser integreringstiltak.

– Punktene om asyl- og innvandringsregulerende tiltak bygger i hovedsak på prinsippene som har vært gjeldende for en streng og rettferdig innvandringspolitikk i mange år, og på asylforliket i Stortinget før jul, sier Giske til NTB.

Det eneste Ap-nestlederen reagerer på, er at det har tatt for lang tid.

– En del av disse tiltakene burde regjeringen ha kommet med for flere måneder siden, sier Giske til NRK.

SVs Karin Andersen kaller asylforslagene en skam, og appellerer til KrF og Venstre om å hindre at forholdene for asylsøkere blir betraktelig verre.