• JUBILANTER: Tirsdag kveld ble denne gjengen feiret for 25 års tjeneste i Vennesla kommune. På Løa ser vi i første rekke fra venstre: Britt Knudsen (renholder Vennesla ungdomsskole), Berit R. Iversen (renholder Moseidmoen skole), Sandra Pedersen (sekretær enhet barn og familie), Wenche Haaland (jordmor enhet barn og familie), Gudrun S. Krogh (omsorgsarbeider Venneslaheimen), Liv Aasen (barne- og ungdomsarbeider Eikeland oppvekstsenter), Torhild Bransdal (ordfører). Andre rekke fra venstre: Inger K. Håland (lærer Vennesla skole), Monica Reber (sekretær Nav), Åse G. Kvinlaug (hjelpepleier Venneslaheimen), Merete Karlsen (lærer Moseidmoen skole), Svein Skisland (rådmann), Odd O. Hauso (lærer Vennesla skole), Vegard Robstad (inspektør Vennesla ungdomsskole). Bjarne Stølen (Skarpengland skole) og Terje Vehus (vaktmester) var ikke til stede da bilder ble tatt. FOTO: Liv karin Leland

350 år i Vennesla kommune

Denne gjengen har jobbet i 350 år!