- Statssubsidiert naturrasering

Naturvernforbundet i Vest-Agder frykter at myndighetene skal godta mange av vindmølleprosjektene som er planlagt på Sørlandet.