Utlover dusør etter bankranet

Plussbank utlover en dusør på 20.000 kroner til den som kan gi opplysninger som fører til at den som ranet bankens filial på Rona blir pågrepet og dømt.