Dødsulykke på båt i Farsund

Hovedredningssentralen opplyser om dødsulykke på en russisk båt like utenfor Farsund.