Jakter på brannårsaken

Krimtekniker og branninspektører undersøkte i formiddag asylmottaket hvor det brant i går.