Bilhærverk på Justøya bibelcamp

To biler har blitt vandalisert på parkeringsplassen ved Justøya bibelcamp.