• FOTO: Vegard Nekstad

Dyrepark-køen forsinker bussen

Fulle parkeringsplasser og køer ved Dyreparken, skaper problemer for bussene som skal fram.