• FOTO: Torbjørn Witzøe

- Håpet de kriminelle ikke oppdaget dette

Ordfører Tønnes Seland i Audnedal mener ranet på Konsmo i dag viser hvor maktesløse politiet er i distriktene.