• KAOS: Flere trailere ble stående fast i bunnen av Farvannsbakken etter en kollisjon mellom to personbiler tirsdag kveld. Vongtoget på bildet kom seg imidletid opp uten problemer. FOTO: Vegard Nekstad

Trailerproblemer langs E 39 også tirsdag kveld

Flere utenlandske trailere fikk problemer på europaveiene også tirsdag kveld.