- Underkjenner sjelden de sakkyndiges konklusjon

Psykiater Gunnar Johannessen (51) fra Grimstad er en av sju som skal vurdere konklusjonen om at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.

Publisert:

VURDERER VURDERINGEN: Grimstadpsykiateren er nestleder i gruppen som skal vurdere om konklusjonen fra de rettsoppnevnte psykiaterne.

  • Erlend Olsbu
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Johannessen er nestleder i den psykiatriske gruppen i Den rettsmedisinske kommisjon. Gruppen skal nå vurdere om konklusjonen til de rettsoppnevnte psykiaterne kan godkjennes.

Selvstendig vurdering

Gruppen består av ni personer. Normalt er det kun to eller tre som deltar. Denne gangen skal alle, unntatt to som er inhabile, gjøre en selvstendig vurdering av erklæringen. Derettes møtes medlemmene for å diskutere hva de ulike har kommet frem til.

— I denne saken er det besluttet at alle skal delta, på bakgrunn av sakens store samfunnsmessig interesse og kompleksitet. To medlemmer har erklært seg inhabile, ettersom de behandler enten pårørende eller offer. Jeg forventer at de øvrige sju skal delta, sier Johannessen.

Han forteller at det er sjelden kommisjonen fullstendig underkjenner erklæringer fra de sakkyndige.

— Jeg har kun opplevd det et par ganger. I 70 prosent av tilfellene kommer vi ikke med noen vesentlige bemerkninger. Det hender for eksempel at vi ber om utdypende tilleggserklæringer, sier Johannessen.

Kan være klar om 30 dager

Det er uklart når kommisjonen vil levere sin uttalelse, men Johannessen opplyser at behandlingstiden sjelden overstiger 30 dager.

Ifølge de sakkyndige lider Behring Breivik av paranoid schizofreni og var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

— Vi skal nå undersøke premissene i erklæringen, grunnlaget for premissene og om den psykiatriske diagnostikken er korrekt oversatt til rettspsykiatrisk praksis, sier Johannessen.

Psykotisk

Han forklarer at det er forskjell på ordbruken som benyttes i rettspsykiatrien og i ordinær psykiatri. For eksempel når det gjelder begrepene psykose og psykotisk.

— Det sentrale er om personen har vært psykotisk ved handlingstidspunktet, slik de rettsoppnevnte psykiaterne har konkludert med her. Dette innebærer at personen er uten evne til å realistisk vurdere sitt forhold til omgivelsene. En person som lider av en psykose er ikke nødvendigvis psykotisk i rettslig forstand, sier Johannessen.

Vrangforestillinger

Psykiaterne konkluderte med at Breivik led av vedvarende bisarre vrangforestillinger. Skal disse kvalifisere som psykotiske må forestillingene være kulturelt uakseptable eller umulige. Eksempler kan være å tro man skal bli konge i Norge eller er overbevist om at utenomjordiske vesener skal komme og hente deg med et romskip. Det betyr ikke at alle som skulle tro på slik ting er strafferettslig utilregnelige.

— Det sentrale er som sagt om personen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, sier Johannesen.

Etter at konklusjonen til de rettsoppnevnte psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim ble kjent i dag har flere reagert med undring. En av disse var den svenske psykiateren Ulf Åsgård.

— Jeg er veldig overrasket over at de diagnostiserte Anders Behring Breivik som paranoid schizofren, sier Åsgård til Aftenposten.no.

Hallusinasjoner

Han oppfatter ikke det Behring Breivik sier som vrangforestillinger, men som tegn på personlighetsforstyrrelse. Åsgård viser også tili at Breivik ikke har opplevd hallusinasjoner.

— Det kan forekomme at paranoid schizofrene ikke har hallusinasjoner, men ifølge lærebøkene er dette det mest fremtredende symptomet, sier den svenske psykiateren.

Ifølge Gunnar Johannessen er det imidlertid dette ikke en forutsetning for å kunne bli erklært strafferettslig utilregnelig.

— Det vil kunne være tilstrekkelig at personen har vedvarende bisarrevrangforestillinger, sier Johannessen.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Erlend Olsbu erlend.olsbu@fvn.no
Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.