• VURDERER VURDERINGEN: Grimstadpsykiateren er nestleder i gruppen som skal vurdere om konklusjonen fra de rettsoppnevnte psykiaterne.

- Underkjenner sjelden de sakkyndiges konklusjon

Psykiater Gunnar Johannessen (51) fra Grimstad er en av sju som skal vurdere konklusjonen om at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.