Retten refset politiet

Politiet får refs av Lister tingrett for sommel i saksbehandlingen. Den tiltalte fikk derfor ekstra strafferabatt.