Søgne-skolene kan bli stengt

Ingen av de fem grunnskolene i Søgne er ikke blitt vasket på flere dager. Av 91 streikende i Søgne kommune er mange renholdere. Ingen lærere er i streik.