• VIL SELGE: Rådmannen i Lillesand foreslår salg av en rekke eiendommer, blant annet Gamle Møglestu, for å få ned de årlige drifts- og vedlikeholdsutgiftene. FOTO: Arkivfoto

Foreslår drastiske kutt på 13,5 millioner

Salg av en rekke kommunale eiendommer, færre lærerstillinger, dyrere SFO og tom sykehjemsavdeling. Dette er blant Lillesand-rådmannens kuttforslag.