Nedgang i antall passasjerer på Kjevik

I 2010 reiste 838 712 passasjerer over Kjevik lufthavn. Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2009.