Vil ha lavere fart ved anleggsområde

Det kan bli fartsreduksjon på hovedveien ved anleggsområdet i Bykle sentrum