• ØNSKER MER: Janne Tofteland jobber som hjelpepleier på Songdalstunet. FOTO: Eivind Kristensen

Helseansatte vil arbeide mer

Songdalen kommune kunne fått 16 nye årsverk i helse— og omsorgsenheten hvis ansatte fikk arbeide så mye de ønsker.