40 nye tomter

Vennesla kommunestyre sa torsdag enstemmig ja til utbygging av Hommelia boligfelt sydøst for idrettsbanene på Homme i Øvrebø.