• STYRER KOMMUNEN: Ingen skal beskylde Vennesla kommune for ikke å ta kvinner på alvor. Denne gjengen har lederjobber: Fra venstre bak: Randi S. Hagen (Fagforbundet), Sigrunn Grimsby (rektor Vennesla skole), Kirsten Johansen (Venneslaheimen), Ellen Gunnufsen (hovedtillitsvalgt, Delta), Solveig Nordvold (Fagforbundet), Kristin E. Robstad (oppvekstsjef), Linda F. Olsen (leder hovedkjøkken), Gerd Signe Vigebo (økonomisjef), Ingunn Abrahamsen (leder kulturskolen), Ragnhild Bendiksen (helse- og omsorgssjef) og Inger C. Neset (leder byggforvaltning). Bak fra venstre: Heidi Engestøl (organisasjonssjef), Ellen R. Tellefsen (rektor Moseidmoen skole), Anne Marie Robstad Hagen (hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet), Anita B. Åsan (leder Hægelandsheimen), Marianne Wegge (leder Smååsane barnehage), Anne-Cathrine Hodnemyr (leder barn og familie), Kristin F. Viksnes (leder servicetorget) og Elisabeth J. Abusland (hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet). FOTO: Frode Lindblom

Her er kvinnene i styringen!

Bygda har lenge skåret dårlig på likestilling. Men i Vennesla kommune dominerer kvinnelige ledere.